80% URL HTTPs không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google

Mặc dù nhiều website đã có HTTPs, nhưng 80% URL không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google vì các Webmaster đang giao tiếp với Google để hiển thị HTTP chứ không phải HTTPs.

80% URL HTTPs không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google

80% URL HTTPs không hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google – Ảnh searchenginejournal.com

Gary lllyes, một nhà phân tích xu hướng tại Google công bố trên Google+ sáng nay rằng “hơn 80% trong số các URL HTTPs đủ điều kiện không được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của Google, thay vào đó nó hiển thị HTTP đơn giản do cấu hình của Webmaster.

Điều kiện để URL HTTPS hiển thị trên SERPs

Gary nói họ có làm một phân tích nhỏ tại Google và thấy rằng các URL HTTPs đủ điều kiện để hiện thị trong kết quả tìm kiếm của Google, nhưng có tới hơn 80% không được hiển thị. URL HTTPs đủ điều kiện gồm các URL mà không có vấn đề gì về việc thu thập dữ liệu, không chứa các noindex và không gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác. Nhưng vì cách thức quản trị cấu hình website, Google đã được hướng hiển thị các URL HTTP thay vì các URL HTTPs.

Sử dụng HTTPs khắp nơi để Google có thể thấy chúng

Google nói các Webmaster đang sử dụng HTTP trong tập tin Sitemap của họ thay vì HTTPs, các rel-canonical và rel-alternate-hreflang cũng sử dụng HTTP thay vì HTTPs.

HTTPs là yếu tố nhỏ trong những yếu tố xếp hạng của Google, nhưng nó giúp website của bạn bảo mật hơn và an toàn hơn cho người dùng. Nếu website của bạn chưa có hãy nên sử dụng nó.

Gary của Google cho biết:

Nếu website của bạn hỗ trợ HTTPs, vui lòng cho chúng tôi biết: sử dụng URL HTTPs ở khắp mọi nơi để công cụ tìm kiếm có thể nhìn thấy chúng.

Theo tapchiseo.info

Tham khảo SearchengineLand.com