SEO là gì

Bước vào nghề SEO nên bắt đầu từ đâu đây?