Ảnh hưởng nhẹ của Google Penguin về hình phạt của Google

Một sự ảnh hưởng nhẹ của Google Penguin (thuật toán chim cánh cụt) với các trang web nhận được thông báo về vi phạm chính sách của Google trong thời gian gần đây.

Ảnh hưởng nhẹ của Google Penguin về hình phạt của Google

Không phải mọi trang web đều bị ảnh hưởng bởi thuật toán Penguin, thuật toán của Google nhắm mục tiêu vào các trang web spam liên kết. Trên Twitter, Matt Cutts của Google nói mới một Webmaster về việc tiếp tục dọn dẹp backlink, như trang web là một “trường hợp nhẹ của Penguin”.

 ảnh hưởng của penguin

Bản thân Twitter đã khá thú vị, và dường như đã đáp ứng được vấn đề của Webmaster đưa ra trong cuộc họp gần đây, khi Cutts nổi tiếng với việc viết ra các vấn đề mà các Webmaster quan tâm trên Notebook của mình. Ban đầu Cutts nói về việc kiếm tra trang web vốn đã bị ảnh hưởng bởi Penguin trên Twitter, và đề cập đến một hành động đã bị hủy bỏ trong tháng mười một.

Vấn đề này trở lại sớm hơn, vì trên Twitter thảo luận giữa Cutts và Chipper Nicodemus nói về vấn đề backlinks và làm thế nào để hiển thì chúng trong Google Webmaster Tools.

 ảnh hưởng của penguin

 Điều này không phải là điều đáng ngạc nhiên, đó là những mức độ khác nhau của thuật toán Penguin. Chúng tôi chắc chắn rằng đã thấy điều này trong quá khứ.

Một số trang web có nhận được hình phạt về liên kết không tự nhiên cảnh báo trong Google Webmaster Tools, nhưng không thấy có sự khác biệt về rank của từ khóa. Những trường hợp nhận được cảnh báo, nhưng chỉ thấy ảnh hưởng với các trang web cụ thể. Và một số trang nhận được cảnh báo và trang web của họ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Google, nơi mà thậm chí không còn xếp hạng cho tên công ty của họ.

Dịch bởi Bluesky Nguồn Searchenginewatch.com