Biến động PageRank vào ngày 12-3-2014

page rank

HÔm nay đã có một cơn bão đi qua làng SEO . Và bên hệ thống của Vina khá nhiều site bị tụt PR

Nhiều site đã có sự thay đổi về PR tiêu biểu:

vccidata.com.vn 6 => 3

fba.edu.vn 5 => 2

ciren.gov.vn 5 => 4

raovat.hgc.vn 5 => 2

mogulize.net 5 => 2

Jn-ch.info 4 => 0

oicculocanig.net 4 => 0

Và đến ngày 20-3-2014 quangbaweb.edu.vn cũng chính thức bị hạ PR 5->2

Có nhiều ý kiến và quan điểm về lần thay đổi PR này, và có thể đây không phải là đợt cập nhật chính thức của Google. vì các web bị tụt đều có tình trạng chung là nhận được cái thông báo này:

Liên kết bất thường từ trang web của bạn

Google đã phát hiện ra một mẫu các liên kết bất thường, nhân tạo, lừa đảo hoặc ngụy tạo xuất phát từ các trang của trang web này. Đây có thể là kết quả của việc bán liên kết mà PageRank chấp nhận hoặc tham gia vào các mưu đồ liên kết. Tìm hiểu thêm.
http://www***: Liên kết chuyển đến không bình thường
Google đã phát hiện một dạng liên kết giả hoặc không bình thường trên trang web này. Việc bán liên kết hoặc tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao tác PageRank là vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google.
Do các liên kết không bình thường từ trang web của bạn, Google đã áp dụng tác vụ spam thủ công đối với f***. Có thể có các tác vụ khác đối với trang web hoặc các phần trang web của bạn