Cấu trúc Google Snippets chính thức trên SERPs

  Cấu trúc Google Snippets chính thức trên SERPs

Đầu tháng này, Google đã thử nghiệm một hình thức dữ liệu dạng đồ thị kiến thức trong snippet trên kết quả tìm kiếm. Tính năng này hiện đã chính thức được xác nhận bởi Google trên Blog nghiên cứu của Google.

Google gọi  những “cấu trúc snippet”, nơi mà Google sẽ hiển thị các dữ liệu snippet, phù hợp với truy vấn, trong các snippet của SERPs. Google cho biết dữ liệu được “cung cấp bởi Đồ thị kiến thức và các nguồn dữ liệu khác”. Dưới đây là một ảnh chụp về việc hiển thị snippet:

  Cấu trúc Google Snippets chính thức trên SERPs

Với điện thoại di động nó sẽ được hiển thị như sau:

  Cấu trúc Google Snippets chính thức trên SERPs

 

Theo tapchiseo.info

Tham khảo SearchengineLand.com