Google xác nhận cập nhật thuật toán Penguin 3.0 ngày 17-10-2014

Google đã xác nhận họ đã cập nhật thuật toán Penguin 3.0 vào đêm thứ 6 tuần trước tức là ngày 17-10-2014

google penguin 3.0

Google đã xác nhận việc cập nhật thuật toán Penguin vào cuối tuần trước. Bắt đầu từ đêm thứ sáu, bắt đầu có những thay đổi lớn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Ít phút trước Google đã xác nhận cập nhật thuật toán Penguin 3.0

Đây là một trong những bản cập nhật thuật toán được mong đợi nhất trong lịch sử của Google, thuật toán mà các Webmaster đã chời đợi nó làm mới hơn 1 năm. Tại SMX East đã có xác nhận từ Google rằng họ sẽ cập nhật thuật toán trong 1 tuần hoặc lâu hơn. Một vài tuần sau đó vào ngày 17-10-2014 vào khoảng 23:00 theo ước tính.

Cùng theo dõi những thay đổi lớn trên SERPS do Penguin 3.0 mang lại.

Theo tapchiseo.info

Tham khảo SearchEngineLand.com