Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

Cách đây vài tháng, Google đã công bố “Google thêm Sitelink Search Box trên SERPs”. Hầu như ngay sau đó, sitelink search box đã thành Schema phát triển nhanh nhất trên web.

Theo Folks tại SimilarTech (một phần của gia đình SimilarWeb) SearchAction đã thống trị tất cả các loại Schema khác trên top 1tr trang mà họ theo dõi.

Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

SearchAction đã thống trị tất cả các loại Schema khác

Vượt lên hàng triệu site hàng đầu trên internet, SearchAction Schema đã trở thành Schema thứ 12 phổ biến nhất trong số 49 loại mà Similar thống kê.

Những điều cơ bản về Sitelink Search Box

Sitelink Search Box của Google cho các truy vấn thương hiệu như:

 • Youtube
 • 24h
 • Laodong
 • NYTimescom
 • Apple
 • Adobe
 • Genk

Sitelink Search box cho phép người dùng tùy biến tìm kiếm trong một website cụ thể, như ví dụ này, khi người dùng tìm kiếm “youtube” và sẽ xuất hiện hộp search box nhỏ để họ có thể tìm kiếm:

Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

Theo mặc định, khi tìm kiếm trong Sitelink Search box, sẽ đưa người dùng đến kết quả thứ hai trên Google, gồm các kết quả từ trang mục tiêu. Kết quả thứ hai cũng thường bao gồm các quảng cáo của Google, tạo cơ hội cho người dùng click vào website khác thay vì website bạn.

Đồng thời, Google cũng cung cấp cho Webmaster cơ hội bỏ quan trang kết quả tìm kiếm thứ hai và nó sẽ gửi trực tiếp đến trang kết quả tìm kiếm nội bộ trên website bạn nếu Webmaster triển khai mã Schema đặc biệt trên trang chủ của họ.

Không phải tất cả các website đều đủ điều kiện để hiển thị Sitelink Search Box, Google chỉ chi phép Sitelink Search Box hiển thị với những website có lượng người dùng truy vấn từ khóa thương hiệu lớn. Để xem website của bạn có đủ điều kiện hay không, hãy kiểm tra trong Webmaster Tools. Google thường gửi tin nhắn cho Webmaster khi website đủ điều kiện.

Nếu bạn đủ điều kiện, và Google tìm đúng mã được gắn trên trang chủ của website, Google sẽ hướng người dùng đến kết quả tìm kiếm nội bộ của website.

Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

Ưu điểm: hướng người dùng truy cập vào kết quả tìm kiếm riêng thay vì kết quả tìm kiếm trên Google có nhiều quảng cáo từ các website của bên thứ ba, bạn có khả năng nhận được nhiều nhấp chuột và chuyển đổi nhiều hơn, kiểm soát tốt hơn trải nghiệm của người dùng.

Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

So với các loại đánh dấu dữ liệu khác, việc thêm Sitelink Search Box đơn giản và dễ dàng hơn.

Xác định website đủ điều kiện

Không phải mọi web đều đủ điều kiện có Sitelink Search Box.

Những điều kiện mà website cần:

 • Website phải nhận được traffic lớn từ từ khóa thương hiệu

Ví dụ, cụm từ ‘Moz’ và ‘Moz.com’ được tìm kiếm hàng ngàn mỗi tuần

 • Nhận được tin nhắn của Google thông qua Google Webmaster Tools

Google thường gửi thông báo để xác minh các website có đủ điều kiện thông qua công cụ quản trị trang web:

Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

 • Có Site link web xuất hiện trong SERPs

Hãy thử tìm kiếm về website của bạn bằng các sử dụng các truy vấn phổ biến nhất có kèm thương hiệu và là những từ mà khách hàng của bạn thường sử dụng. Nếu các liên kết của website và hộp tìm kiếm đã xuất hiện, website có nhiều khả năng đủ điều kiện để hiện thị Site link Search Box trong SERPs.

Hãy nhớ, nếu bạn không đủ điều kiện, đó không phải làm một tiêu cực. Vì Sitelink Search Box chỉ hiển thị với những website có lượng truy vấn lớn về thương hiệu.

 Tận dụng công cụ tìm kiến nội bộ

Hầu hết các công cụ tìm kiếm nội bộ đều làm việc rất tốt, gồm cả chức năng tìm kiếm mặc định của WordPress. Nếu website của bạn chưa có tìm kiếm nội bộ, hãy bắt đầu với công cụ tìm kiếm miễn phí của Google.

“Với các website sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định tùy chỉnh của Google, Google cũng có thể kiếm tiến quảng cáo cho các nhấp chuột vào quảng cáo trên kết quả tìm kiếm nội bộ.”

Thêm SearchAction Schema vào trang chủ

Thêm đoạn code sau vào source của website bạn, chỉnh sửa url và taget để phù hợp với lĩnh vực, thông tin của website bạn.

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "url": "https://www.example-petstore.com/",
  "potentialAction": {
   "@type": "SearchAction",
   "target": "https://query.example-petstore.com/search?q={search_term_string}",
   "query-input": "required name=search_term_string"
  }
}
</script>

Từ chối hiển thị Site link

Có một cách nếu bạn không muốn hiển thị Site link trên SERPs bạn có thể thêm thẻ sau vào source

<Meta name = "google" content = "nositelinkssearchbox" />

Điều kiện để webiste có Sitelink Search box trên kết quả tìm kiếm

Như vậy để có Sitelink Search Box trong kết quả tìm kiếm bạn cần có 2 điều kiện:

 • Website phải nhận được traffic lớn từ từ khóa thương hiệu
 • Nhận được tin nhắn của Google thông qua Google Webmaster Tools

Và việc có Sitelink Search Box sẽ có thể giúp tăng traffic cho website bạn có thể theo dõi sự thay đổi trong webmaster tool.

 

Theo tapchiseo.info

Tham khảo moz.com/