Disavow link trực tiếp URL hoặc Domain trong ahref – Ít ai muốn thử

Tuần trước Ahref ra mắt tính năng “Disavow Links” trong Ahref, bạn có thể xem báo cáo khi sử dụng Site Explorer

Check Ahref chọn Inbound Links -> Links

Disavow link trực tiếp URL hoặc Domain trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Ahref thêm chức năng Disavow Links

Bạn sẽ thấy bảng báo cáo backlink và trong đó có chức năng Broken Backlinks (Những backlink hỏng).

Chức năng đó đã được Ahref cập nhật vào tuần trước.

Chắc năng Disavow Links trong Ahref

Có 2 cách để bạn có thể thực hiện Disavow Links trong Ahref.

Cách thứ nhất là bạn vào Inbound Links như phía trên và chọn Broken Links. List Broken link sẽ hiện ra và sẽ có trùy chọn Disavow luôn tại đó.

Disavow link trực tiếp URL trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Disavow những backlink và domain hỏng

Nếu bạn không quen sử dụng cái này họ sẽ cung cấp ho bạn một cách khác cũng sẽ Disavow link nhanh chóng.

Và lưu ý rằng Disavow Link chỉ áp dụng cho những site mà bạn dã add vào Campaigns của bạn (trong bảng điều khiển của Ahref như hình)

Disavow link trực tiếp URL trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Ad website cần kiểm tra vào Campagns

Sau đó chọn link nào bạn muốn Disavow bạn sẽ có tùy chọn là Disavow URL hoặc Disavow Domain.

Disavow link trực tiếp URL trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Khi bạn muốn xuất báo cáo bạn cũng có thể bật hoặc tắt nếu muốn hoặc không muốn tải thêm cột Disavow Links xuống

Disavow link trực tiếp URL trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Và thêm nữa bạn có thể xem lại các link đã Disavow trước đó bằng cách truy cập vào Dashboard -> Disavow Links.

Disavow link trực tiếp URL trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Thêm lưu ý với mọi người rằng. Chắc năng Disavow Links này chỉ được áp dụng với những acount có trả phí từ 179$/Month trở lên. Các acount cấp thấp hơn sẽ không sử dụng được chức năng này nhé ^^ – Đây cũng chính là  lý do mà mình đặt tiêu đề “Ít ai muốn thử” :v.

Disavow link trực tiếp URL trong AHREFs – Ít ai muốn thử

Nếu bạn sử dụng tài khoản Ahref thường thì chỉ xem được một số link 404 và có thể xử lý bằng tay kết hợp với Webmaster. Còn nếu không hiện tại có nhiều nhóm sử dụng chung tài khoản Ahref trả phí bạn có thể liên hệ với họ nhờ họ giúp ^^

Thông báo từ Blog của Ahref