Google CẤM quảng cáo Payday Loans

Tạp chí SEO – Đến ngày 13 tháng 7 năm 2016 các quảng cáo Payday Loans sẽ không được chấp nhận trong AdWords – SEL.

Google tuyên bố sẽ không chấp nhận hiển thị và quảng bá các Payday Loans (khoản vay ngắn hạn) yêu cầu hoàn trả trong vòng 60 ngày.

Google CẤM quảng cáo Payday Loans

Bản cập nhật chính xách của AdWords cũng bao gồm lệnh cấm cho các khoản vay lãi suất cao với APR (Annual Percentage Rate – Lãi xuất bình quân hàng năm) 36% hoặc cao hơn ở Mỹ. David Graff, Giám đốc chính sách sản phẩm toàn cầu của Google, thông báo trong một bài post. Nội dung chủ yếu:

Khi xem xét các chính sách của chúng tôi, More at loanchops, nghiên cứu chỉ ra rằng các khoản vay này có thể dẫn đến tỷ lệ thanh toán và khả năng chi trả của người dùng thấp. Vì vậy chúng tôi sẽ cập nhật chính sách của chúng tôi trên toàn cầu để phản ánh điều đó.

Graff lưu ý rằng, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các công ty như vay thế chấp, vay mua xe, cho vay học sinh, các khoản vay thương mại và quay vòng tín dụng.

Mục tiêu của Google khá rõ ràng – loại từ và ngăn ngừa các loại cho vay lãi cắt cổ. Tuy nhiên, các thay đổi sẽ không có hiệu lực ngay lập tức. Các bản cập nhật chính sách có hiệu lực từ ngày 13-7-2016