Google cập nhật tài liệu về Chất lượng tìm kiếm giảm từ 160-146trang

Google cập nhật tài liệu về Chất lượng tìm kiếm của mình giảm từ 160 xuống còn 146 trang

Theo Tạp chí SEO cập nhật thông tin từ SEL cho biết, Google đã cập nhật tài liệu về chất lượng tìm kiếm của mình vào ngày 28, và sau khi cập nhật tài liệu này đã giảm từ 160 xuống còn 146 page.

google-cap-nhat-tai-lieu-ve-chat-luong-tim-kiem

Như bạn đã biết, vào tháng 10 năm 2015 Google đã phát hành phiên bản đầy đủ của tài liệu về chất lượng tìm kiếm của họ bạn có thể xem bản PDF đầy đủ tại đây. Và đây là bản phát hành đầu tiên công bố công bố công khai từ khi nó phát hành cách đó 4 tháng trước.

Và bản phát hành đầu tiên có 160 trang nhưng phiên bản sửa đổi lần này chỉ còn 146 trang. Bạn có thể xem bản đầy đủ của tài liệu trong file PDF này.

Jennifer Slegg đã làm một việc tuyệt vời là ghi lại những thay đổi giữa các phiên bản được công bố hồi tháng 10 và phiên bản mới được công bố lần trước. Cô đã thống kê lại chi tiết tất cả những thay đổi, và đây là tóm tắt một số điều quan trọng trong tài liệu này mà bạn không nên bỏ qua:

  • Nhấn bạn về nội dung bổ sung
  • Nhất mạnh về local, trong đó Google đã đổi tên thành “Visit-in-Person”
  • Nhấn mạnh về vai trò của Your Money Your Life và E – A – T (Chuyên môn, Uy tín, Tin cậy)
  • Và điện thoại di động vẫn còn rất quan trọng đừng bỏ qua nhé

Và bạn có thể đọc bản đầy đủ PDF hoặc đọc bản tóm tắt của Slegg.