• Home »
  • LOCAL SEO »
  • Google cập nhật thuật toán mới “Pigeon – Chim bồ câu” về tìm kiếm địa phương

Google cập nhật thuật toán mới “Pigeon – Chim bồ câu” về tìm kiếm địa phương

Đêm qua 24 – 07 – 2014, Google đã phát hành một thuật toán khá quan trọng về tìm kiếm địa phương. Google nó với chúng tôi tên nội bộ của bản cập nhật, nhưng giờ chúng ta thấy rằng nó khá quan trọng, chúng tôi quyết định đặt cho nó một cái tên là thuật toán Pigeon (Chim bồ câu).

Thuật toán pigeon - chim bồ câu

Google đã phát hành một thuật toán mới hữu ích hơn, kết quả tìm kiếm địa phương có liên quan và chính xác được gắn kết chặt chẽ hơn với các tín hiệu xếp hạng của web truyền thống.  Những thay đổi sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm Google Maps và kết quả tìm kiếm web của Google.

Các thuật toán mới hiện đang được áp dụng cho kết quả tìn kiếm bằng tiếng Anh Mỹ và nhằm mục đích cung cấp một kinh nghiệm hữu ích và phù hợp cho kết quả tìm kiếm địa phương. Google không chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết về khi nào các bản cập nhật sẽ tung ra rộng rãi hơn ở các nước khác và ngôn ngữ khác.

Google đã không nhận xét về tỷ lệ phần trăm của các truy vấn ảnh hưởng bởi bản cập nhật thuật toán này.

Pigeon là cái tên mà chúng tôi quyết định đặt cho thuật toán vì đây là một bản cập nhật tìm kiếm địa phương và Chim bồ câu có xu hướng bay về nhà.

Khi Google cập nhật thuật toán Panda, Google không có tên chính thức cho bản cập nhật, do đúng chúng tôi đã đặt tên nó là “Farmer”. Một vài ngày sau đó, Google cho biết tên nội bộ Google đặt cho nó là “Panda”. Vì vậy, chúng tôi chuyển từ “Farmer” sang “Panda” để tránh nhầm lẫn.

Google cũng không công bố tên nội bộ của thuật toán Pigeon nên chúng tôi đặt tên nó là bản cập nhật Pigeon để chúng ta có thể tham khảo trong tương lai.

Theo tapchiseo.info

Thao khảo Searchengineland.com