Google chuyển toàn bộ Blogspot.com sang Googleblog.com

Google chuyển toàn bộ Blogspot.com sang Googleblog.com

Tạp chí SEO – Thông báo chính thức trên Blog của Google ngày 8-3-2016 cho biết. Toàn bộ Blog của Google sẽ được chuyển từ Blogspot.com sang Googleblog.com

Ví dụ:

googlewebmastercentral.blogspot.com -> https://webmasters.googleblog.com/

Trước nay thì Blog của Google vẫn có đuôi là Blogspot.com nay Google đã thay đổi toàn bộ URL của mình quy hết về một mối là đuôi Googleblog.com nhằm giúp người dùng nhận ra khi họ đọc blog chính thức của Google.

Và họ cũng dự định rằng sẽ chuyển toàn bộ sang Googleblog.com trong vài tháng tới.

Vậy từ giờ cập nhật thông tin bạn có thể yên tâm khi thấy domain.Googleblog.com và không cần phải lo lắng thông tin đó có đáng tin hay không hay không biết đó có phải blog của Google hay không.