• Home »
  • SOCIAL »
  • Google hỏi đáp chuyển sang chế độ chỉ đọc ngày 23/6/2014

Google hỏi đáp chuyển sang chế độ chỉ đọc ngày 23/6/2014

Thông báo mới nhất của Google về việc đóng đặt câu hỏi và trả lời trên Google hỏi đáp:

“Cảm ơn bạn đã sử dụng Hỏi Đáp. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2014 Giải Đáp sẽ trở thành một dịch vụ chỉ đọc. Sau ngày 23 tháng 6 năm 2014, tất cả câu hỏi đã được trả lời sẽ khả dụng cho mọi người tìm kiếm và duyệt qua nhưng không có câu trả lời, câu trả lời hoặc bất kỳ hoạt động viết nào của người dùng được chấp nhận… Đọc câu trả lời thường gặp để biết thêm thông tin.”

google hỏi đáp chuyển sang chế độ chỉ đọc

Dưới đây là nguyên văn nội dung thông báo và giải thích lý do mà ứng dụng Giải Đáp từ Google đang dần được chuyển và sẽ trở thành một trang chỉ cho phép đọc – Read Only.

Tại sao sản phẩm đang được chuyển thành một trang web chỉ đọc?

Giải Đáp được phát triển khi chưa có đủ nội dung trên web bằng các thứ tiếng ở thị trường mới nổi. Nội dung bằng các thứ tiếng ở thị trường mới nổi đã tăng trưởng đáng kể trong vòng vài năm qua và một số dịch vụ khác dành cho nội dung do người dùng tạo ra giờ đã khả dụng.Bộ câu hỏi được trả lời cho đến nay sẽ khả dụng để người dùng tìm kiếm và duyệt qua. Không có câu hỏi và câu trả lời mới nào được chấp nhận vì chúng tôi đã ngừng phát triển dịch vụ này.

Điều gì sẽ xảy ra khi Giải Đáp trở thành một trang web chỉ đọc?

Câu hỏi và câu trả lời mới sẽ không được chấp nhận kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2014. Việc đăng câu hỏi mới sẽ bị ngừng hai tuần trước ngày 23 tháng 6 năm 2014 để cho phép người dùng trả lời những câu hỏi đã có trên trang web.

Tôi có thể xuất dữ liệu của tôi từ Giải Đáp hay không?

Đúng vậy. Tất cả các câu hỏi, câu trả lời và tin nhắn mà bạn đã gửi đến Giải Đáp đều có thể xuất được. Hãy truy cập vào Google Takeout và tạo tệp lưu trữ dữ liệu Giải Đáp của bạn để tải xuống.

Thông báo chi tiết tại http://www.google.com.vn/giaidap/help?file=readonly

 

Sau Opera, một công cụ được dân SEO tận dụng đã “bít cửa”.

Có ai SEO trên Google hỏi đáp chưa giờ đóng trả lời và câu hỏi tức là đóng lun 1 cửa SEO ^^
Người nông dân phải làm gì ?!