Google thêm sitelink Search box trên SERPs

google thêm sitelink Searchbox trên SERPS

Google công bố một số thay đổi trong kết quả tìm kiếm của họ. Khi bạn tìm kiếm tên một thương hiệu, Google sẽ bổ sung thêm một hộp tìm kiếm bên trong snippet cho website đó khi hiển thị. Hộp tìm kiếm sẽ cho phép bạn tìm kiếm thông tin cụ thể trong chính trang web đó.

Các kết quả cũng tương tự như lệnh tìm kiếm của Goole cho phép bạn tìm kiếm trên một domain cụ thể. Các cập nhật này bao gồm: 

– Hiển thị hộp Search box lên trên các sitelink trong snippet

– Tự động hoàn tất tìm kiếm trong box

– Cho phép nhà phát triển hướng Google gửi kết quả tìm kiếm trực tiếp đến trang web của họ

Hình ảnh về giao diện mới của trang web:

google thêm sitelink Searchbox trên SERPS

Nếu bạn muốn điều hướng người dùng bằng việc sử dụng Search box này, bạn có thể thực hiện bằng cách thêm một schema vào website của bạn.  Đây là hướng dẫn chi tiết của Google giúp bạn tích hợp box tìm kiếm.

Theo tapchiseo.info

Tham khảo SearchengineLand.com