Google Update thuật toán Payday Loans 3.0

Tối nay người đứng đầu đội tìm kiếm và chống Spam của Google, Matt Cutts đã công bố tại hội nghị SMX về update phiên bản thứ 3 của thuật toán Payday Loans – Thuật toán Payday Loans 3.0.

 google update thuật toán payday loans 3.0

Thuật toán Payday Loans 3.0

Thuật toán này đặc biệt nhắm vào “Các truy vấn Spam” và nó hoàn toàn không liên quan đến thuật toán Panda hay thuật toán Penguin.

Không phảiGoogle đã cập nhật Payday Loans vài tuần trước hay sao? Có, phiên bản Payday Loans 2.0 đã được cập nhật vài tuần trước cùng với thuật toán Panda 4.0.

Matt Cutts giải thích phiên bản Payday Loans 2.0 nhắm mục tiêu vào các trang web spam, trong khi phiên bản 3.0 nhắm mục tiêu vào các truy vấn spam.

Một lần nữa, thuật toán này được tung ra ngay sau ngày mai và sẽ xem xét các truy vấn spam cụ thể, chẳng hạn như những thuật ngữ “payday loans – các khoản vay”,  “casinos – cờ bạc”, “viagra” và các loại truy vấn rất spam.

Matt Cutts không giải thích rõ những gì mà ông đã nói về các trang web spam và các truy vấn spam, chúng tôi sẽ cố gắng sớm tìm hiểu về vấn đề này.

Về bản cập nhật Payday Loans 3.0 này thì mọi vấn đề vẫn khá mơ hồ.

Bản cập nhật Payday Loans 2.0 có nêu rõ là đánh vào các truy vấn spam. Nhưng trong bản cập nhật 3.0 này lại đưa thông tin rằng bản cập nhât 2.0 thực chất đánh vào các trang web spam, còn bản cập nhật 3.0 này mới chính thức đánh mạnh vào các truy vấn spam.

 

Như chuyên gia SEO  của Searchengineland.com đã nói vấn đề này Matt Cutts không hề giải thích rõ cũng như không hề giải thích rõ về các trang web spam và các truy vấn spam là thế nào.

Nhưng theo như những phân tích về “Payday Loans bạn đã hiểu đúng

Payday Loans 3.0: Một lần nữa, thuật toán này được tung ra ngay sau ngày mai và sẽ xem xét các truy vấn spam cụ thể, chẳng hạn như những thuật ngữ “payday loans – các khoản vay”,  “casinos – cờ bạc”, “viagra” và các loại truy vấn rất spam.

Từ đó thì thuật toán này đánh vào các từ khóa cụ thể và nó không ảnh hưởng nhiều tới SEO Việt Nam nên mọi người có thể không cần tìm hiểu quá sâu về thuật toán này.

 

Biên tập Bluesky

Nguồn: Searchengineland.com