Hệ thống KDG Group PR5 50 Ip cũng đã bị phạt?

Hệ thống KDG Group PR5 50 Ip cũng đã bị phạt

Hình ảnh www.wpsite.net

Không rõ nó bị phạt từ lúc nào nhưng hôm nay lướt diễn đàn thì thấy họ chia sẻ “Hệ thống KDG Group 50 site IP khác nhau” toàn bộ PR5 đang sét VIP free. Tuy nhiên kiểm tra thì đa số không vào được (có thể do host). Và nguyên list họ chia sẻ cũng đã không còn index một site nào.

aksheyaacollege.org

Không tìm thấy site:aksheyaacollege.org trong tài liệu nào.

Ðề xuất:

  • Xin bạn chắc chắn rằng tất cả các từ đều đúng chính tả.
  • Hãy thử những từ khóa khác.
  • Hãy thử những từ khóa chung hơn.

burgundydomaine.com
centuralab.org
dksetfraluften.org
drugdelivery-complexgenerics.com
emarketingawards.net
expocrise.org
finneganrecruiting.com
fmacba.org
galavantmusic.net
golfsenioren.net
gwuott.com
hmcwelcome.com
juiceplusraila.com
ladytjuiceplus.com
lsruk.com
lynxpic.com
mojekarte.net
ngqb.org
oneplustwojuiceplus.com
paradoxservers.net
payperviewtour.org
rubyops.net
sentimentmaps.com
socialworkersblog.org
tecnocydia.com
texcarechicago.com
tfenner-juiceplus.com
webd4you.com
webd4you.net
yiyifso.com
zbzjjt.com
albertainspectors.com
albertasbestinspectors.com
asianamericanadvertising.com
chinafeasite.com
dreamcogames.com
drlogs.com
ethnicpublicrelations.com
evolveyourscience.net
findanalbertainspector.com
gig-tool.com
gig-tools.com
giggertool.com
giggertools.com
gsportweb.com
implementnams.com
implementnams.net
sumitomologistics.com
thechipconleycompany.com

Liệu đây có phải là thời điểm bắt đầu điểm danh cách hệ thống bị phạt như năm ngoái? Có khi lại phải ngưng building hệ thống lại một thời gian và theo dõi xem thế nào. Và việc chuẩn bị chiến lược building mới là vấn đề cần thiết trong thời điểm này cho những ai phụ thuộc vào hệ thống.

Và còn một vấn đề nữa là có khả năng hệ thống không bị phạt mà họ chặn toàn bộ index không cho bots vào. Liệu đây có phải là chiến lược của họ hay không. Như năm ngoái đợt nhiều hệ thống bị phạt trong đó có hệ thống BYG. Và người quản lý hệ thống này cho biết họ chặn toàn bộ index của hệ thống nhưng tới giờ toàn bộ vẫn chưa được index.

Cùng thảo luận phía dưới nhé ^^