Hướng dẫn thêm SSL(Https) cho Joomla

Hướng dẫn thêm SSL(Https) cho Joomla

 

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về Cách chuyển website từ Http sang Https cho website WordPress. Mọi người có thể đọc qua để xem các bước cấu hình trong Cpanel. Trong bài này sẽ giới thiệu về cách thêm SSL/Https cho website joomla .

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Nếu bạn muốn kích  hoạt SSL trong Joomla bạn cần mua SSL từ nhà cung cấp host hoặc dại lý bán lẻ SSL.

SSL đảm bảo việc bảo mật dữ liệu vì nó truyền dữ liệu trên Internet bằng cách mã hóa dữ liệu của bạn và người dùng của website bằng SSL truy cập bằng Https.

Để kích hoạt SSL cho Website Joomla bạn thực hiện các bước sau

Đầu tiên: Mua chứng chỉ SSL

Mua SSL (secure socket layer) từ nhà cung cấp host hoặc đại lý bán lẻ, sau đó nhà cung cấp sẽ cho phép tên miền của bạn được phép sử dụng chứng chỉ SSL.

Bước 2: Chỉnh sửa file .htaccess

Hướng dẫn thêm SSL(Https) cho Joomla

Để chỉnh sửa truy cập vào hosting trong phần quản lý tập tin xác định vị trí file .htaccess trong thư mục gốc của website, bạn tải file đó xuống lưu vào máy tính.

Mở file .htaccess sử dụng notepad hoặc một số trình soạn thảo văn bản khác và thêm đoạn mã sau vào file đó

123 RewriteEngine OnRewriteCond% { SERVER_PORT } ! ^ 443 $RewriteRule * https: / /.% { HTTP_HOST } % { REQUEST_URI }  [ QSA, R = 301, L ]  )

Thay tên miền trong đoạn code đó bằng tên miền website Joomla của bạn, lưu lại và thoát khỏa trình soạn thảo văn bản.

Sau đó mở lại trình quản lý website trên host tải file .htaccess vừa sửa từ máy tính vào thư mục gốc và ghi đè lên file đã có sẵn.

Bước 3: Kích hoạt SSL trong website

Truy cập vào trang quản trị website Joomla của bạn như quản trị viên

Hướng dẫn thêm SSL(Https) cho Joomla

Trong bảng điều khiển quản lý của Joomla bạn chọn Global Configuration để tới trang thiết lập chính của Joomla.

huong-dan-them-https-cho-joomla

Click vào tab Server

Hướng dẫn thêm SSL(Https) cho Joomla

Click vào Force SSL trong hộp thả xuống và chọn Entire Site (toàn bộ website), nhấn vào nút lưu bên phải ở phía trên và giờ SSL sẽ thực thi cho tất cả người sử dụng.

Hướng dẫn thêm SSL(Https) cho Joomla

Đăng nhập vào website Joomla của bạn. Vì bạn đã thay đổi tập tin .htaccess nên website sẽ tự chuyển hướng từ http sang Https an toàn hơn cho bạn và người sử dụng.

 

Theo tapchiseo.info

Cách chuyển Website Joomla từ Http sang Https

Tham khảo host1plus.com