Panda 4.0 đã được thả

Matt Cutts của Google đã công bố trên Twitter rằng Google đã phát hành phiên bản 4.0 của thuật toán Panda ngày 20/5/2014.

Thuật toán Panda 4.0 đã được thả

Các thuật toán Panda, được thiết kế để giúp thúc đẩy các trang web có nội dung chất lượng tốt và đẩy các trang web có nội dung mỏng hoặc chất lượng thấp xuống trang đầu trong kết quả tìm kiếm, luôn luôn nhắm mục tiêu các trang web scraper và các trang web nội dung chất lượng thấp để cung cấp cho người dùng chất lượng cao nhất trong kết quả tìm kiếm.

panda 4.0

Nhưng Google có luôn cập nhật và làm mới Panda kể từ đợt họ cập nhật Panda hàng tháng như trước? Có, nhưng đây sẽ là bản cập nhật lớn hơn.

Matt Cutts của Google cũng khẳng định Panda 4.0 chắc chắn gây ra một số sóng gió trong kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, thực tế là thuật toán Panda 4.0 cũng được đưa ra cùng một lúc với thuật toán nhắm mục tiêu truy vấn spam như Payday Loans làm cho khó khăn hơn cho các webmaster để sắp xếp thông qua các thiệt hại về vị trí từ khóa do các thuật toán này gây ra.

Thực tế Panda 4.0 là một bản cập nhật lớn cho các thuật toán so với việc chỉ làm mới dữ liệu. Có nghĩa là, Google đã có những thay đổi Panda để xác định các trang web và phát hành một phiên bản mới của thuật toán ngày hôm nay.

Có phải thuật toán Panda hiền và nhẹ nhàng hơn? Có thể nhưng chúng tôi đang cố gắng để xác nhận từ Matt Cutts của Google ngay bây giờ.

Google nói với chúng tôi rằng Panda 4.0 ảnh hưởng đến ngôn ngữ khác nhau với mức độ khác nhau. Ví dụ trong tiếng anh tác động ~7,5% có thể nhận thấy các truy vấn đã bị ảnh hưởng mà người dùng thường xuyên có thể nhận thấy điều này.

Đây là các cập nhật trước đó khẳng định Panda, lưu ý, chúng tôi đặt tên chúng theo từng lần làm mới cập nhật, nhưng 4.0 là cách Google đặt tên cụ thể cho phiên bải này:

 1. Panda cập nhật lần 1, 24 tháng 2 năm 2011 (11,8 % các truy vấn, đã công bố, chỉ tiếng anh ở Mỹ)
 2. Panda Cập nhật lần 2, ngày 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; đã công bố; triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
 3. Panda Cập nhật lần 3, 10 tháng 5 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
 4. Panda Cập nhật lần 4, 16 tháng 6 năm 2011 (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
 5. Panda Cập nhật lần 5, 23 tháng 7 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
 6. Panda Cập nhật lần 6, ngày 12 tháng 8 năm 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh, đã công bố)
 7. Panda Cập nhật lần 7, 28 tháng 9 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
 8. Panda Cập nhật lần 8, ngày 19 Tháng Mười 2011 (khoảng 2% của các truy vấn; xác nhận muộn)
 9. Panda Cập nhật lần 9, ngày 18 Tháng 11 2011: (ít hơn 1% của các truy vấn; đã công bố)
 10. Panda Cập nhật lần 10, 18 tháng 1 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không công bố)
 11. Panda Cập nhật lần 11, ngày 27 tháng 2 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; đã công bố)
 12. Panda Cập nhật lần 12, 23 tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; đã công bố)
 13. Panda Cập nhật llần 13, 19 tháng 4 năm 2012 (không có thay đổi nhất định; tiết lộ muộn)
 14. Panda Cập nhật lần 14, 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận)
 15. Panda Cập nhật lần 15, 09 tháng 6 năm 2012: (1% các truy vấn; công bố muộn)
 16. Panda Cập nhật lần 16, June 25, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; đã công bố)
 17. Panda Cập nhậtlần 17, ngày 24 tháng 7 năm 2012: (khoảng 1% các truy vấn; đã công bố)
 18. Panda Cập nhật lần 18, 20 tháng 8 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố muộn)
 19. Panda Cập nhậtlần 19, 18 tháng 9 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; đã công bố)
 20. Panda Cập nhật lần 20, 27 tháng 9 năm 2012 (2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, công bố muộn)
 21. Panda Cập nhật lần 21, ngày 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% các truy vấn tiếng Anh tại Mỹ; 0,4% trên toàn thế giới; xác nhận, không công bố)
 22. Panda Cập nhật lần 22, 21 tháng 11 2012 (0,8% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, không công bố)
 23. Panda Cập nhật lần 23, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (1,3% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
 24. Panda Cập nhật lần 24, 22 tháng 1 năm 2013 (1,2% các truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
 25. Panda Cập nhật lần 25, 15 tháng 3 năm 2013 (xác nhận là đến, không xác nhận là có xảy ra)

Biên tập Bluesky

Nguồn Searchengineland.com & serchenginewatch.com