Articles Posted in the " authorship " Category

  • Google hoàn tất việc loại bỏ Authorship trên SERPs

    Vào cuối tháng 6 năm 2014 Google loại bỏ ảnh hồ sơ và vòng kết nối khi hiển thị tác quyền trên SERP. Đa số các website đã không còn hiển thị ảnh tác giả trên SERPs và chỉ còn lại dòng tên tác giả, nhưng một vài Webmaster đã dùng thủ thuật nhỏ để hiển […]