Articles Posted in the " backlink " Category

  • Backlinks = Rankings, Rankings = Traffic – Cách đối phó

    Thực hiện việc xây dựng liên kết một cách chính xác là việc rất khó khăn. Mất nhiều thời gian và bị từ chối cũng nhiều. Bằng nhiều cách, giống như tiếp thị qua điện thoại – không ai thích nó. Trong thực tế, xây dựng liên kết vẫn hoạt động tốt hơn so với […]