Articles Posted in the " các thuật toán của google " Category

  • Những thuật toán được Google Update năm 2015

    Năm 2015 là 1 năm với nhiều biến động trong SEO, nhưng không phải là biến động như những năm trước. Năm 2014 Google cập nhật khá nhiều nên cũng hạn chế được nhiều spam. Và sang năm nay tính tới thời điểm này là cuối tháng 9 thì năm nay Google cập nhật ít […]


  • Tổng hợp các thuật toán được Google update năm 2014

    Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2014. Nhìn lại tình hình thế giới SEO Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Cùng Tap chi seo điểm lại những thuật toán đã được cập nhật vào năm 2014 ảnh hưởng đến cả thế giới SEO Việt nam và […]