Articles Posted in the " cách đặt sao vàng cho website " Category

  • Hiển thị đánh giá sao vàng trên SERPs bằng Rich Snippet

    Chào mọi người. Một lần nữa, Google đưa ra quyết định loại bỏ hình ảnh hồ sơ và số vòng tròn kết nối bên cạnh tác quyền trên SERPs. Điều này khiến nhiều Webmaster lo lắng về sự  sụt giảm tỉ lệ click của người dùng, dù Google đã khẳng định ”hành vi click của người […]