Articles Posted in the " cách xác định liên kết không tự nhiên " Category

  • Cách xác định liên kết không tự nhiên

    Thời gian gần đây rất nhiều Webmaster nhận được thông báo của Google, nội dung thông báo về việc Google phát hiện ra website của bạn có liên kết không tự nhiên, bạn đã mua bán, trao đổi liên kết nhằm thao túng PageRank và vi phạm nguyên tắc của Google. Và Google có gợi ý […]