Articles Posted in the " công cụ check pa và da " Category

  • Page Authority và Domain Authority là gì – Cách tăng PA và DA

    Page Authority (PA) và Domain Authority(DA) là 2 chỉ số của Moz đánh giá độ mạnh của website. Trước đây thường dân SEO đánh giá Website chủ yếu dựa vào PageRank của website, nhưng cuối năm 2014 Google đã thông báo là sẽ không cập nhật PageRank Toolbar. Từ đó thì chỉ số Page Authority […]