Articles Posted in the " disavow links " Category

  • Cấu trúc file disavow links trong Google Search Console

    File disavow – File chứa domain hoặc URL của backlink bị coi là liên kết không tự nhiên và vi phạm nguyên tắc quản trị của Google Hầu hết SEOer đều biết cấu trúc đơn giản của file này. Vì vậy, bài viết này chỉ nhằm chia sẻ cho những bạn SEOer mới vào nghề, […]