Articles Posted in the " link nofollow " Category

  • Link Nofollow có thì nhiều mà không có thì thiếu

    Link Nofollow và Dofollow là 2 loại backlink phổ biến của website. Và như rất nhiều người nói link Nofollow thường không có giá trị gì nhiều trong SEO. Và thực tế Google không hề Crawl những link Nofollow và và nó cũng chẳng có giá trị gì khi Google tính Pagerank của website. Nhưng […]