Articles Posted in the " payday loans " Category

  • Google CẤM quảng cáo Payday Loans

    Tạp chí SEO – Đến ngày 13 tháng 7 năm 2016 các quảng cáo Payday Loans sẽ không được chấp nhận trong AdWords – SEL. Google tuyên bố sẽ không chấp nhận hiển thị và quảng bá các Payday Loans (khoản vay ngắn hạn) yêu cầu hoàn trả trong vòng 60 ngày. Bản cập nhật […]


  • Google Update thuật toán Payday Loans 3.0

    Tối nay người đứng đầu đội tìm kiếm và chống Spam của Google, Matt Cutts đã công bố tại hội nghị SMX về update phiên bản thứ 3 của thuật toán Payday Loans – Thuật toán Payday Loans 3.0.   Thuật toán Payday Loans 3.0 Thuật toán này đặc biệt nhắm vào “Các truy vấn Spam” và nó […]


  • Payday Loans, bạn đã hiểu đúng?

    Bạn hiểu thế nào về thuật toán Payday Loans? Trong ngày 20-5 vừa qua Google đã update 2 thuật toán cùng lúc đó là thuật toán Payday Loans 2.0 và thuật toán Panda 4.0. Các thuật toán Panda, được thiết kế để giúp thúc đẩy các trang web có nội dung chất lượng tốt và đẩy các trang web […]