Articles Posted in the " penguin 3.0 " Category

  • Google xác nhận cập nhật thuật toán Penguin 3.0 ngày 17-10-2014

    Google đã xác nhận họ đã cập nhật thuật toán Penguin 3.0 vào đêm thứ 6 tuần trước tức là ngày 17-10-2014 Google đã xác nhận việc cập nhật thuật toán Penguin vào cuối tuần trước. Bắt đầu từ đêm thứ sáu, bắt đầu có những thay đổi lớn trong kết quả tìm kiếm của […]  • SEOER sẽ phát khóc khi Google cập nhật Penguin 3.0

    SEOER sẽ phát khóc khi Google cập nhật Penguin 3.0 Đối với một số SEOER đó sẽ là giọt nước mắc hạnh phúc. Hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn webmaster đã thực hiện một cách tỉ mỉ việc kiểm tra liên kết sau khi bị ảnh hưởng bởi thuật toán Penguin. Cụ thể, […]