Articles Posted in the " Rich Snippet " Category

  • Facebook loại bỏ Rich Snippet khỏi kết quả tìm kiếm

    Facebook loại bỏ Rich Snippet khỏi kết quả tìm kiếm. Bạn có thể kiểm tra trực tiếp từ khóa liên quan và có hiển thị kết quả của Facebook mà trước đây có hiển thị đoạn Rich Snippets trên SERPs (kết quả tìm kiếm). Thay đổi này được đề cập đến trên Twitter của David Markovich […]


  • Hiển thị đánh giá sao vàng trên SERPs bằng Rich Snippet

    Chào mọi người. Một lần nữa, Google đưa ra quyết định loại bỏ hình ảnh hồ sơ và số vòng tròn kết nối bên cạnh tác quyền trên SERPs. Điều này khiến nhiều Webmaster lo lắng về sự  sụt giảm tỉ lệ click của người dùng, dù Google đã khẳng định ”hành vi click của người […]