Articles Posted in the " seo mobile " Category  • Cập nhật thuật toán xếp hạng trên mobile gồm 2 yếu tố

    Thuật toán xếp hạng trên mobile của Google sẽ chính thức bao gồm các yếu tố là Mobile – friendly (di động thân thiện) và App – indexing. Vì vậy việc đảm bảo website có phiên bản di động thân thiện và điều nhất thiết vào lúc này với doanh nghiệp. Google thử nghiệm giao […]


  • 5 yếu tố Seo thành công trên điện thoại di động năm 2014

    Việc áp dụng một chiến lược SEO thành công điện thoại di động trong năm 2014 chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn một lợi thế cạnh tranh. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện một chiến lược SEO điện thoại di động vào năm 2014, Nielsen thay mặt cho Google thấy […]