Articles Posted in the " thứ hạng từ khóa " Category


  • Thứ hạng từ khóa thay đổi – Google đang cập nhật Penguin?

    Gần đây, nếu lang thang các 4rum SEO chắc hẳn bạn sẽ thấy nhiều topic tương tự như “Google cập nhật thứ hạng ngày 09/01/2016“ Điển hình như topic thảo luận tại Idvs: Google cập nhật thứ hạng từ khóa 9/1 Và nhiều cuộc thảo luận khác diễn ra trên Facebook hoặc các group khác […]