Articles Posted in the " thuật toán payday loans " Category

  • Tổng hợp các thuật toán được Google update năm 2014

    Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2014. Nhìn lại tình hình thế giới SEO Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Cùng Tap chi seo điểm lại những thuật toán đã được cập nhật vào năm 2014 ảnh hưởng đến cả thế giới SEO Việt nam và […]


  • Google Update thuật toán Payday Loans 3.0

    Tối nay người đứng đầu đội tìm kiếm và chống Spam của Google, Matt Cutts đã công bố tại hội nghị SMX về update phiên bản thứ 3 của thuật toán Payday Loans – Thuật toán Payday Loans 3.0.   Thuật toán Payday Loans 3.0 Thuật toán này đặc biệt nhắm vào “Các truy vấn Spam” và nó […]


  • Payday Loans, bạn đã hiểu đúng?

    Bạn hiểu thế nào về thuật toán Payday Loans? Trong ngày 20-5 vừa qua Google đã update 2 thuật toán cùng lúc đó là thuật toán Payday Loans 2.0 và thuật toán Panda 4.0. Các thuật toán Panda, được thiết kế để giúp thúc đẩy các trang web có nội dung chất lượng tốt và đẩy các trang web […]