Articles Posted in the " thuật toán pigeon " Category

  • Tổng hợp các thuật toán được Google update năm 2014

    Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm 2014. Nhìn lại tình hình thế giới SEO Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Cùng Tap chi seo điểm lại những thuật toán đã được cập nhật vào năm 2014 ảnh hưởng đến cả thế giới SEO Việt nam và […]


  • Google update thuật toán Pigeon ở Anh, Cannada và Australia

    Google đã update thuật toán Pigeon tại Mỹ hồi tháng 7 và giờ họ đã tung ra thuật toán này tại Anh, Canada và Australia. Google đã xác nhận rằng họ đã cập nhật Pigeon địa phương, mà thuật toán đã được tung ra tại Mỹ ngày 24 tháng 7 năm 2014 nay đã được […]