Articles Posted in the " trải nghiệm người dùng " Category

  • Trải nghiệm người dùng là yếu tố xếp hạng trên mobile

    Trải nghiệm người dùng là tín hiệu xếp hạng website trên mobile, tuy nhiên máy tính để bàn không sử dụng tín hiệu này để xếp hạng. Tức là yếu tố trải nghiệm người dùng chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng trên mobile mà không ảnh hưởng đến thứ hạng trên desktop. Tool check thứ […]