Articles Posted in the " xây dựng liên kết " Category

  • Xây dựng liên kết bằng hình ảnh bạn đã thử?

    Xây dựng liên kết bằng hình ảnh bạn nghĩ sao? Trước nay hầu hết mọi người đều xây dựng liên kết chủ yếu bằng link 4rum, link web 2.0, link social… Và hầu hết mọi người kiếm backlink bằng anchortext, full link, hay các từ khóa để đa dạng để backlink được tự nhiên nhất […]


  • 5 tin nhắn quan trọng về xây dựng liên kết trong tương lai

    5 tin nhắn quan trọng về xây dựng liên kết trong tương lai: Phương pháp hay nhất để SEO nhanh chóng thay đổi là phát triển công nghệ (và nguyên tắc của Google). Nhưng có một điều không thay đổi: tầm quan trọng của liên kết. Rõ rằng có nhiều mối quan tâm cơ bản khác […]