Articles Posted in the " yếu tố xếp hạng của google " Category

  • Thử nghiệm – Google coi Website có Mobile-Friendly là 1 yếu tố xếp hạng

    Ảnh www.imforza.com Google đang thử nghiệm sẽ coi website có Mobile-Friendly (phiên bản mobile thân thiện) như một yếu tố xếp hạng của họ. Nếu website của bạn có “Mobile-Friendly”, bạn có thể được Google ưu ái trong việc xếp hạng. Google đã từng phạt các website cung cấp trải nghiệm xấu cho người dùng với […]