Articles Posted in the " yếu tố xếp hạng trên mobile " Category


  • Trải nghiệm người dùng là yếu tố xếp hạng trên mobile

    Trải nghiệm người dùng là tín hiệu xếp hạng website trên mobile, tuy nhiên máy tính để bàn không sử dụng tín hiệu này để xếp hạng. Tức là yếu tố trải nghiệm người dùng chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng trên mobile mà không ảnh hưởng đến thứ hạng trên desktop. Tool check thứ […]  • Cập nhật thuật toán xếp hạng trên mobile gồm 2 yếu tố

    Thuật toán xếp hạng trên mobile của Google sẽ chính thức bao gồm các yếu tố là Mobile – friendly (di động thân thiện) và App – indexing. Vì vậy việc đảm bảo website có phiên bản di động thân thiện và điều nhất thiết vào lúc này với doanh nghiệp. Google thử nghiệm giao […]