Thảo luận về Profile Social trong SEO

Như mọi người đã biết mặc dù không rõ ràng nhưng tín hiệu xã hội đã và đang ngày càng có vị trí quan trọng trong SEO.

Profile Social

Doanh nghiệp bạn đã có Profile Social? (Ảnh www.huffingtonpost.com)

Trong thực tế, khi bạn tìm kiếm thương hiệu, hồ sơ social thường nằm trong kết quả đầu của danh sách tìm kiếm. Ví dụ bạn thử tìm kiếm tên thương hiệu của bạn trên Google, bạn sẽ thấy hồ sơ social của mình có trong trang đầu kết quả tìm kiếm Google.

Hoặc như ví dụ bạn có thể search “General Electric” trong Google, bạn sẽ thấy hồ sơ của công ty này trên Google+, Instagram Pinterest twitter xuất hiện trên kết quả tìm kiếm. Hơn nữa, Google cũng hiển thị hồ sơ thông tin của tông ty trong sidebar bên phía phải của trang đầu kết quả tìm kiếm.

Khi bạn có profile social đẹp và uy tín đây là cách để đánh giá về thương hiệu của bạn. Ví dụ khi bạn muốn tìm hiểu về một công ty nào đó mà bạn không biết thông tin gì, bạn thường tìm kiếm thông tin trên Google, nếu tài khoản xã hội của bạn xuất hiện trên đầu của kết quả tìm kiếm thì khả năng nhấp chuột cũng cao như họ nhấp vào website của bạn.

Trên đây là một vài ý kiến về Social mà mình thu nhặt được trên Internet. Bạn nghĩ sao về tầm quan trọng của profile Social trong SEO và với thương hiệu bạn? Và việc sử dụng social có cần thiết cho doanh nghiệp của bạn hay không? Và bạn nghĩ sao về nguồn backlink từ Social này?