Thuật toán Penguin cũng sớm được cập nhật

Tại SXM, Google cho biết, họ hy vọng sẽ phát hành một bản cập nhật thuật toán Penguin trong một vài tháng tới.

 

Thuật toán Penguin cũng sớm được cập nhật

Tại SMX Advanced, Gary lllyes của Google thông báo rằng Google đang làm việc để đưa ra một bản cập nhật thuật toán Penguin chạy liên tục. Ông thừa nhận rằng, gần đây Penguinn ít làm mới, nhưng Google cho biết họ đang làm việc để Penguin có thể làm việc trong thời gian thực. Nếu điều đó xảy ra, các thuật toán sẽ được làm mới mọi lúc. Hiện nay, các dữ liệu đang được làm mới thủ công để có thể theo dõi bất kỳ sự thay đổi thứ hạng nào với website bị ảnh hưởng bởi Penguin.

Lllyes giải thích rằng, rất khó để thực hiện được điều này ngay bây giờ vì nó đòi hỏi phải làm việc rất nhiều với thuật toán. Nhưng chúng ta sẽ mong chờ một đợt cập nhật trong vài tháng tới, và website nào bị ảnh hưởng trước đó sẽ mong chờ được phục hồi khỏi thuật toán này.

Theo http://tapchiseo.info

Tham khảo Searchengineland.com