Thuật toán xếp hạng Mobile của Google được cập nhật 12/6/2016

Thông báo về việc cập nhật tín hiệu xếp hạng website trên mobile đã được chính thức công bố vào ngày 12/6/2016 – SEJ. Bạn có thể xem lại thông tin về thuật toán xếp hạng trên mobile

Google Cập nhật thuật toán Mobile Friendly vào đầu tháng 5

Bạn có cần lo lắng gì về lần cập nhật này? Không cần phải lo loắng gì cả nếu website của bạn đang hoạt động tốt và có phiên bản mobile thân thiện. Nếu website không thân thiện với di động thì bạn đã bị mất đi 1 cơ hội để hiển thị trong kết quả tìm kiếm di động.