Trải nghiệm người dùng là yếu tố xếp hạng trên mobile

Trải nghiệm người dùng là tín hiệu xếp hạng website trên mobile, tuy nhiên máy tính để bàn không sử dụng tín hiệu này để xếp hạng. Tức là yếu tố trải nghiệm người dùng chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng trên mobile mà không ảnh hưởng đến thứ hạng trên desktop.

Trải nghiệm người dùng là yếu tố xếp hạng trên mobile

Sáng nay tại SXM Sydney, Google Gary lllyes giải thích rằng trải nghiệm người dùng là một yếu tố xếp hạng website trên thiết bị di động kết hợp cùng với các thuật toán xếp hạng trên mobile. Nhưng khi nói đến thứ hạng trên desktop thì trải nghiệm người dùng lại không phải là yếu tố xếp hạng.

Như vậy ngoài 2 yếu tố xếp hạng trên mobile mà Google đã công bố ta biết thêm 1 tín hiệu nữa đó là “trải nghiệm người dùng”. Thực chất thì nó cũng không phải là yêu tố hoàn toàn mới, nhưng điều Google muốn nhấn mạnh ở đây đó là: “Trải nghiệm người dùng chỉ ảnh hưởng đến xếp hạng trên mobile mà không ảnh hưởng đến xếp hạng của website trên desktop”.

Vậy chúng ta đã biết yếu tố mà Google đánh giá website của ta là những yếu tố nào, hãy cùng kiểm tra lại xem website đã đủ điều kiện, hay đã có đầy đủ các yếu tố đó chưa nhé. Chưa có ta cần bổ sung và sửa đổi ngay lập tức để tránh traffic bị giảm do thứ hạng từ khóa trên mobile bị giảm.

Theo http://tapchiseo.info

Tham khảo Searchengineland.com