Google cho phép đăng nhập nhiều tài khoản Adwords

Thay vì việc trước đây bạn phải đăng nhập từng tài khoản Adword một để quản lý thì nay Google cho phép bạn chuyển giữa các tài khoản Adwords nhanh chóng mà không cần phải thực hiện phiên đăng nhập mới (thoát tài khoản này và đăng nhập để quản lý tài khoản khác).

đăng nhập nhiều tài khoản adword

Google đã công bố quy trình làm việc mới cho phép bạn chuyển đổi giữa các tài khoản Google mà không cần phải thoát ra đăng nhập lại. Việc chuyển đổi tài khoản vẫn diễn ra dễ dàng tại cửa sổ đăng nhập.

Để bắt đầu, bạn bấm vào ID khách hàng hoặc email đăng nhập trong cửa sổ AdWords để mở ra tùy chọn tài khoản quản lý. Bạn có thể tùy chọn thêm nhiều tài khoản bằng cách sử dụng nút “Thêm tài khoản”.

google cho phép đăng nhập nhiều tài khoản adword

Đây là một sự thay đổi nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn trong trải nghiệm người dùng và năng suất, giúp các nhà quảng cáo tiền lợi trong việc quản lý các tài khoản AdWords của mình.

Theo tapchiseo.info

Tham khảo SearchengineLand.com