Google thay đổi cách hiển thị URL website trên SERPs với Mobile

Cập nhật thuật toán xếp hạng trên mobile gồm 2 yếu tố

Sau nhiều năm thử nghiệm, Google đã thay thế các URL bằng tên website và breadcrumd trong đoạn snippet trong kết quả tìm kiếm di động.

Google đã công bố họ đã bắt đầu thay thế các Url đoạn snippet trong kết quả tìm kiếm mobile bằng tên site và đường dẫn breadcrumb. Hiện tại thì nó mới chỉ được áp dụng trên kết quả tìm kiếm mobile nhưng nó có thể sẽ được áp dụng rộng trong tương lai.

Google cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay 16-4-2014, họ đã cập nhật thuật toàn của họ về Url hiên thị trong kết quả tìm kiếm để phản ánh tốt hơn tên của website, bằng cách sử dụng tên thật của web thay vì tên miền, và các cấu trúc Url của website trên kết quả tìm kiếm là:

Google thay đổi cách hiển thị URL website trên SERPs với Mobile

Theo tapchiseo.info 

Tham khảo searchengineland.com