Google update thuật toán Pigeon ở Anh, Cannada và Australia

Google đã update thuật toán Pigeon tại Mỹ hồi tháng 7 và giờ họ đã tung ra thuật toán này tại Anh, Canada và Australia.

Google update thuật toán Pigeon ở Anh, Cannada và Australia

Google đã xác nhận rằng họ đã cập nhật Pigeon địa phương, mà thuật toán đã được tung ra tại Mỹ ngày 24 tháng 7 năm 2014 nay đã được mở rộng đến Vương Quốc Anh, Canada và Australia.

Sau khi đặt câu hỏi cho Google về cập nhật này, một phát ngôn viên của Google nói với SearchEngineLand rằng “Tôi có thể xác nhận rằng bản cập nhật Piegon này đã được tugn ra đến Vương Quốc Anh, Canada và Australia.”

Bác bản Pigeon được gắn kết với các tín hiệu xếp hạng tìm kiếm web truyền thống nhằm cung cấp kết quả tìm kiếm địa phương hữu ích hơn, phù hợp và chính xác hơn.

Bản cập nhật này đang được nhân rộng ra tất cả các địa phương nói tiếng Anh, ngoại trừ Ấn Độ.

Theo tapchiseo.info

Google update thuật toán Pigeon ở Anh, Cannada và Australia

Nguồn SearchengineLend.com