RankBrain hoạt động thế nào để hỗ trợ Hummingbird?

Bài trước Tạp chí SEO đã chia sẻ RankBrain là gì, và ở bài viết này sẽ chia sẻ thêm về RankBrain này, về cách hoạt động cũng như vai trò của nó với Hummingbird.

RankBrain hoạt động thế nào để hỗ trợ Hummingbird?

RankBrain là một phần của Hummingbird

RankBrain hoạt động thế nào?

RankBain được nhúng một lượng lớn ngôn ngữ được viết từ các thực thể toán học – được gọi là vector sang một định dạng mà máy tính có thể hiểu được, sau đó nếu RankBrain thấy một từ hoặc cụm từ nếu không quen thuộc, nó sẽ sử dụng dữ liệu này để đoán những từ hoặc cụm từ mà có nghĩa tương tự và lọc các kết quả phù hợp để trả về.

RankBrain hỗ trợ Hummingbird như thế nào?

Về cơ bản, nó được sử dụng để xử lý những câu hỏi mập mờ hay những câu hỏi mà nó chưa từng có trong kho dữ liệu của Google trước đó.

Theo Google, truy vấn mới hiện nay lên đến 15% một ngày của tất cả các tìm kiếm, Google xử lý khoảng 3 lượt tìm kiếm mỗi ngày, có nghĩa rằng có 450m truy vấn mới mỗi ngày.

Rõ ràng việc sử dụng Học máy để đối phó với nhu cầu của người dùng là cần thiết. RankBrain cũng đang có dấu hiệu nâng cao chất lượng tìm kiếm của mình.

Theo Tạp chí SEO

Tham khảo SEW