Articles Posted in the " chim bồ câu " Category

  • Google update thuật toán Pigeon ở Anh, Cannada và Australia

    Google đã update thuật toán Pigeon tại Mỹ hồi tháng 7 và giờ họ đã tung ra thuật toán này tại Anh, Canada và Australia. Google đã xác nhận rằng họ đã cập nhật Pigeon địa phương, mà thuật toán đã được tung ra tại Mỹ ngày 24 tháng 7 năm 2014 nay đã được […]