Articles Posted in the " nội dung " Category

  • 2015 – Nội dung, Tỷ lệ thoát, Time on site và Panda

    Thuật toán Panda của Google đã thực thi tốt nhiệm vụ của mình đó là xác định nội dung mỏng, nhưng những bản cập nhật tiếp theo – và đặc biệt là tác vụ thủ công mà Google đã thực thi, nó không chỉ phản ánh nội dung sao chép mà còn phản ánh giá […]  • Google đã công bố “mẫu báo cáo” nội dung sao chép

    Tin tức SEO: Thông báo mới nhất của Matt Cutts trên Twitter về việc Google công bố “mẫu báo cáo” các trang web sao chép nội dung gây nhiều khó khăn cho các Webmaster. Scraper sites – những trang web mà copy nội dung của người khác đã tạo và post nó trên các trang […]