Thuật toán mới của Google năm 2014 về bố cục trang web

Mới đây Google đã đưa ra thuật toán mới về bố cục trang web. Nếu bạn nhận thấy một sự thay đổi về lượng truy cập hoặc thứ hạng của tuần trước, và có nhiều nội dung quảng cáo ở trên trang web của bạn, rất có thể là bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thuật toán mới về bố cục trang web của Google.

thuật toán mới về bố cục trang web

Matt Cutts của Google đã thông báo trên Twitter rằng làm mới các thuật toán xảy ra vào ngày 06 tháng 2, mặc dù ông không đi vào chi tiết về ảnh hưởng của thuật toán.

Thuật toán bố trí trang của Google nhắm vào các trang web có nội dung sáng và nặng về quảng cáo “trên màn hình đầu tiên” (một phần của trang hiển thị cho người dùng trước khi di chuyển).

Tại Pubcon vào tháng Mười, Cutts đề cập cụ thể trong bài phát biểu của mình rằng họ đã làm việc trên các thế hệ tiếp theo của thuật toán bố trí trang, và đặc biệt nhắm mục tiêu các trang web có quảng cáo lớn trên màn hình đầu tiên. Ông cho rằng các quản trị web nên thay đổi trước khi các thuật toán mới tác động trang web của họ.

“Nếu bạn nhìn vào phần trên cùng của trang của bạn và điều đầu tiên bạn nhìn thấy phía trên cùng của trang web là quảng cáo ngay tại đó, sau đó bạn có thể tự hỏi,”Liệu có mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng không?” Bởi vì chúng tôi đang làm việc trên một thuật toán trong phiên bản kế tiếp của thuật toán để thử và bắt những trang web đó, “Cutts cho biết trong tháng Mười.

Ông nói thêm rằng thuật toán này sẽ có tác động lớn tới các ngôn ngữ khác (ví dụ, tiếng Nga hoặc tiếng Ả Rập) hơn tiếng Anh.

Với mục tiêu cụ thể mà thuật toán về bố cục trang web đã nhắm tới, rất nhiều người đang dự đoán rằng nó có thể được ảnh hưởng đến các trang web quá dài, và thường sử dụng kích thước phông chữ lớn hơn so với kích thước phông chữ bình thường. Nó thường phổ biến trong các trang web tin tức, nhưng xu hướng sẽ hướng tới các trang web bình thường thân thiện với người dùng.

Để tìm hiểu xem bạn có bị ảnh hưởng bởi thuật toán mới, hãy kiểm tra cấu trúc dữ liệu của bạn để xem nếu có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra trong hoặc sau ngày 06 tháng 2. Một lần nữa, nó sẽ tác động chủ yếu tới các webmaster có các trang web không phải là tiếng Anh.

Dịch bởi Bluesky nguồn searchenginewatch.com