• Home »
  • SEO MOBILE »
  • Thuật toán xếp hạng trên mobile chạy trong thời gian thực và với từng trang một

Thuật toán xếp hạng trên mobile chạy trong thời gian thực và với từng trang một

Google cho biết rằng các thuật toán xếp hạng trên mobile sắp được tung ra vào tháng tới sẽ chạy trong thời gian thực và ảnh hưởng tới từng trang điều này giúp giảm bớt mối quan tâm của Webmaster.

Google công bố vào tuần trước rằng cập nhật chính thức 2 yếu tố xếp hạng trên mobile và bắt đầu hoạt động vào ngày 21 tháng 4 năm 2015. Tại SMX WEST hôm qua, Gary lllyes của Google đã trả lời một câu hỏi xoay quanh các yếu tố xếp hạng mới này, Gary giải thích rằng các yếu tố xếp hạng này chạy trong thời gian thực và nó hoạt động trên từng trang.

Thuật toán xếp hạng trên mobile chạy trong thời gian thực và với từng trang một

Thuật toán xếp hạng trên mobile

Thuật toán xếp hạng trên mobile chạy trong thời gian thực và với từng trang một

Thuật toán tìm kiếm Real – Time

Một câu hỏi dành cho Gary “Webmaster cần làm gì để website của họ có phiên bản mobile thân thiện và không bị ảnh hưởng bởi thuật toán sẽ phát hành ngày 21 tháng 4 tới?”. Gary đã giải thích rằng các thuật toán chạy trong thời gian thực, vì vậy về kỹ thuật bạn có thể thực hiện tối ưu website vào bất cứ ngày nào, và ngay sau khi Google phát hành thuật toán thì website của bạn sẽ bắt đầu được hưởng lợi từ sự thay đổi này nếu website có phiên bản mobile thân thiện.

Vì là thời gian thực, nên điều này có nghĩa là một khi Google thu thập lại 1 trang, nó sẽ ngay lập tức gán nhãn “Mobile – Friend” và ngay lập tức nó sẽ được hưởng lợi từ thuật toán. Nếu website của bạn lâu được gán nhãn, vì chúng hiếm khi được cập nhật, bạn cần sớm tối ưu phiên bản di động cho website của mình.

Thuật toán sẽ chạy từng trang

Gary lllyes cũng khẳng định rằng thuật toán này chạy trên cơ sở từng trang. Vì vậy, nếu bạn có 10 trang web và có 5 trang được gán nhãn “Mobile – Friend” và 5 trang không được gán nhãn, thì chỉ các trang được gán nhãn mới được hưởng lợi.

Ban đầu Google không nói đến các thuật toán xếp hạng cho di động là toàn trang hay từng trang một, nên điều này được coi là quan trọng với webmaster. Nhiều website có phần phụ hoặc các trang khó tối ưu cho di động, vì vậy webmaster không cần phải băn khoăn về việc phải tối ưu 100% trang cho thuật toán xếp hạng trên mobile sẽ phát hành ngày 21 tháng 4 tới.

Tất nhiên, nếu bạn tối ưu toàn trang cho mobile được thì điều đó có ý nghĩa quan trọng vì sự bùng nổ của điện thoại di động, nhưng bạn cũng có thể có quyết định riêng cho chính mình trên cơ sở tối ưu từng trang do quá trình tối ưu phức tạp cho hệ thống mà bạn đang quản lý.

Theo tapchiseo.info

Tham khảo SearchengineLand.com