• Home »
  • SOCIAL »
  • Update – Loại bỏ báo cáo từ khóa trong Google Webmaster Tool API

Update – Loại bỏ báo cáo từ khóa trong Google Webmaster Tool API

Update – Loại bỏ báo cáo từ khóa trong Google Webmaster Tool API

Hầu hết mọi người đã quen với Google Webmaster Tool API và mọi người thường dùng nó kết hợp với Google Analytic và một số công cụ khác để theo dõi website của mình.

Nhưng mới đây Google đã đưa ra bản cập nhật mới cho công cụ này, và Google Webmaster Tool API cũ sẽ được đóng cửa ngày 20-4 tới.

Update – Loại bỏ báo cáo từ khóa trong Google Webmaster Tool API

Loại bỏ báo cáo từ khóa trong Google Webmaster Tool API – Ảnh uk.queryclick.com

Nếu bạn đã và đang sử dụng Google Webmaster Tool API cũ thì việc làm quen với phiên bản mới khá dễ dàng, chuyên gia phân tích xu hướng của Google John Mueller nói: “Các API mới bao gồm mọi thứ của phiên bản cũ, ngoại trừ danh sách các từ khóa

Điều này có nghĩa là Google Webmaster Tool API mới sẽ không có phần báo cáo danh sách các từ khóa (cũng sẽ không xem được tỷ lệ người dùng click vào website từ SERPs/số lần hiển thị), Webmaster sẽ không còn nhận được dữ liệu trực tiếp từ Webmaster Tools API. Thay vào đó bạn có thể tải về từ khóa/ dữ liệu truy vấn của bạn bằn cách sử dụng Python script bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể nhận được một số dữ liệu bằng cách sử dụng Python, Java hoặc Oacurl script.

Các chức năng của Webmaster Tools API mới:

  • Thêm hoặc loại bỏ các trang web từ tài khoản quản trị của bạn (hiện tại bạn có thể quản lý đến 500 trang web).
  • Thêm hoặc loại bỏ sitemap cho website
  • Nhận cảnh báo, lỗi, lượng index của từng sitemap
  • Có được chuỗi thời gian của tất cả các loại lỗi thu thập dữ liệu của website
  • Mẫu danh sách lỗi thu thập dữ liệu cho các loại lỗi cụ thể
  • Đánh dấu “Cố định” các lỗi thu thập dữ liệu.

API mới giúp webmaster dễ dàng hơn trong việc xác thực các ứng dụng hoặc dịch vụ web, và cung cấp quyền truy cập vào một số tính năng chính của Công cụ quản trị trang web.

Bạn nghĩ sao về bản cập nhật này? Không còn báo cáo từ khóa cũng như tỷ lệ chuyển đổi người dùng từ những từ khóa đó. Bạn có nghĩ đây là bất cập cho webmaster trong việc theo dõi tỷ lệ click vào website từ SERPs/ số lần hiển thị để điều chỉnh lại nội dung của mình?

Theo tapchiseo.info

Tham khảo webpronews.com & searchengineland.com